Зміна складу засновників (ТОВ, АТ, ПП)

Зміна складу засновників (ТОВ, АТ, ПП)

Зміна складу засновників (ТОВ, АТ, ПП)

Засновником (учасником, власником, акціонером) – є особа, зазначена в статуті та уповноважена на прийняття стратегічних рішень (зміна статуту, керівника, затвердження планів та програм розвитку, ліквідації бізнесу та ін.) Дані на засновника включені до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ. Учасник має право на отримання частини прибутку у межах свого внеску в статутному капіталі. Учасники мають повне право розпоряджатися своєю часткою в статутному капіталі підприємства (корпоративними правами) в порядку, визначеному законодавством.

З діяльністю підприємства склад учасників (співзасновників) може змінюватися. Це випадки, коли потрібно виключити одного з засновників, або він сам захоче вийти зі складу засновників, або здійснити відчуження своєї частки в статутному капіталі, або просто знадобиться додатково ввести складу засновників фізичну або юридичну особу. Всі ці зміни в складі засновників підлягають обов’язковій державній реєстрації.

Етапи державної реєстрації зміни складу засновників:

 • підготовка та підписання пакету документів для реєстрації зміни складу засновників;
 • реєстрація змін в районній державній адміністрації;
 • повідомлення, про реєстрацію змін, податкових органів, органів статистики та пенсійного фонду;

Документи та інформація, необхідні для початку роботи по зміні складу засновників:

 • виписка з Єдиного державного реєстру або свідоцтво про державну реєстрацію;
 • довідка статистичного управління;
 • діюча редакція статуту та зміни до нього (за наявності);
 • довідка про взяття на облік в податковій за формою 4-ОПП;
 • ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів всіх засновників фізичних осіб;
 • виписка з Єдиного державного реєстру або свідоцтво про державну реєстрацію, довідка статистичного управління і чинна редакція статуту для засновників юридичних осіб;
 • інформацію про розподіл часток нового складу засновників у статутному фонді;
 • іншу необхідну інформацію (визначається індивідуально для кожного клієнта).

Досвід і професіоналізм фахівців юридичної фірми  «АЛВІКА», співпраця з державними органами, індивідуальний підхід до кожного клієнта роблять нашу роботу бездоганною, а досягнення мети – гарантованим.