Загальний порядок створення та реєстрації підприємства або інших юридичних осіб

Загальний порядок створення та реєстрації підприємства або інших юридичних осіб

Загальний порядок створення та реєстрації підприємства або інших юридичних осіб

Прийняття рішення

Першою стадією створення юридичної особи є прийняття рішення про заснування. На цій стадії засновники майбутньої юридичної особи вирішують питання про:

 1. Найменування юридичної особи;
 2. Місцезнаходження;
 3. Розмір статутного фонду (капіталу), та як він буде розподілений між засновниками
 4. Хто буде керівником юридичної особи.

Найчастіше рішення про створення оформлюється Протоколом Загальних зборів Учасників ЮО або Рішенням засновника(ів).

Наступною стадією є проведення державної реєстрації юридичної особи

Для того, щоб провести державну реєстрацію юридичної особи потрібно звернутися до державного реєстратора за місцезнаходженням майбутньої юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • два примірники установчих документів, індивідуальний статут, або вказати в реєстраційній карті, що підприємство діє на підставі модельного статуту ( з 28.08.2011р.) , при цьому підписи фізичних осіб на установчих документах не обов’язково завіряти нотаріально);
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі (більше 10%) цих юридичних осіб.
 • У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання.
 • У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.
 • У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам законодавства.

З дня надходження документів реєстратор має 3 дні для внесення запису в Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної особи. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи і є датою державної реєстрації юридичної особи.

Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.

Законодавством також передбачена можливість електронної реєстрації підприємств, – з 28.08.2011р.

Наступною стадією є, так звані, післяреєтраційні процедури

До них відносяться:

 • Реєстрація в органах статистики, отримання довідки з ЄДРПОУ
 • Реєстрація у Державній податковій службі
 • Реєстрація платником єдиного соціального внеску
 • Виготовлення печатки

При проведення реєстрації юридичної особи державний реєстратор у день державної реєстрації передає   відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Звертаємо Вашу увагу на те, що паперові документи про реєстрацію юридичної особи у вищезгаданих органах потрібно отримувати безпосередньо у цих органах, або в «єдиному реєстраційному вікні» (якщо таке функціонує при місцевому органі державної реєстрації). Хоч в законодавстві і передбачений обов’язок відповідних державних органів відправляти документи поштою, на практиці це рідко коли працює. Також будьте готові і до того, що в різних регіонах державні органи при взяті на облік юридичних осіб можуть вимагати додаткові документи крім тих, що передбачені в законодавстві.

Отримання довідки з ЄДРПОУ

Для отримання довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) потрібно звернутися до органу статистики за місцем реєстрації юридичної особи, та надати наступні документи:

 • Запит
 • Виписка з єдиного  державного реєстру та її ксерокопія (для уточнення даних про юридичну особу).
 • Документ про оплату з відміткою банку
 • Документ, що підтверджує повноваження особи (довіреність, тощо)

Довідки з ЄДРПОУ видається лише після надходження до органів статистики даних від Державного реєстратора.

Реєстрація у Державній податковій службі (ДПС)

Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи.

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Взяття на облік платника податків проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, чи заяви від платника податків.

Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Для взяття на облік платник податків – юридична особа, (в разі бажання або, якщо законом передбачено відповідні особливості її реєстрації) подає до органу державної податкової служби: заяву за ф. № 1-ОПП; копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ. Одночасно з поданням заяви та копій документів, визначених цим розділом, пред’являються оригінали відповідних документів.

З моменту взяття на облік платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства;

Реєстрація платником єдиного соціального внеску

Роботодавці та підприємства, установи , організації,  інші юридичні особи,утворені відповідно до законодавства України,  які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору  (контракту), відповідно до законодавства є платниками єдиного соціального внеску. Облік таких осіб ведеться Пенсійним Фондом.

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється управліннями Пенсійного  фонду  України  в  районах,  містах і районах у містах за  місцезнаходженням  юридичної особи  на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.

У день отримання зазначених відомостей органи Пенсійного фонду направляють відомості про юридичних осіб до  відповідного  робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та  професійних  захворювань  України.

Згідно з  отриманою  від  органу Пенсійного фонду інформацією робочий орган виконавчої дирекції  Фонду  соціального  страхування від  нещасних  випадків  приймає  рішення  про віднесення до класу професійного ризику  виробництва  юридичної  особи  та не пізніше наступного робочого дня направляє органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення його до  класу професійного ризику виробництва.

Від класу професійного ризику виробництва залежить розмір єдиного внеску, що буде сплачуватися юридичної особою.

Повідомлення  про  взяття  на  облік юридичної особи як платника єдиного внеску  безоплатно надсилається   платнику   поштою   з  повідомленням  про  вручення наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі  Пенсійного фонду.

У разі  незгоди  зі  встановленим  розміром  єдиного   внеску платник   протягом   десяти   робочих   днів   з  дня  надходження повідомлення про взяття на облік має право  звернутися  до  органу Пенсійного фонду  з  письмовою  заявою  про зміну розміру єдиного внеску.

Виготовлення печатки

Чинним законодавством не передбачено дозволу органів МВС для виготовлення печатки. Тому, щоб її виготовити достатньо звернутися керівнику (або довіреній особі) до штемпельно-граверної майстерні, яка займається виготовленням печаток. Найчастіше, при виготовленні печатки вимагають лише оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру та оригінал паспорта керівника (або його копію, якщо звертається довірена особа).

У певних випадках для підприємства також можуть бути необхідні:
 • документальне підтвердження адреси реєстрації (юридична адреса),
 • отримання іноземним засновником фізичною особою ідентифікаційного номера,
 • реєстрація платником єдиного податку,
 • реєстрація платником ПДВ,
 • отримання торгового патенту,
 • акредитація на митниці як суб’єкта ЗЕД,
 • отримання дозволу на працевлаштування іноземця,
 • інші додаткові реєстраційні дії та юридичні процедури.

Увага:  Шановні читачі. Ми намагаємося підтримувати наші статті в актуальному стані та оперативно вносити зміни до них, проте, Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛВІКА» не гарантує, що процедури, описані у цій статті є актуальними на момент, коли Ви її читаєте. Стаття носить рекомендаційний характер і відображає законодавство на момент публікації статті та бачення і думку авторів. Інформація і посилання на законодавство не гарантує його актуальність, оскільки законодавство змінюється. Перш ніж самостійно здійснювати процедури, описані у цій статті, слід уважно ознайомитись з актуальним законодавством. Крім законодавства, існують також практичні аспекти його застосування, та технічні особливості різних процедур.

Юридична компанія “АЛВІКА”, під керівництвом адвоката Вікторії Джус, пропонує послуги з комплексного правового супроводу реєстрації підприємств (АТ, ТОВ, ПП) та фізичних осіб – підприємців (ФОП) на території   м.Київ та Київської області (м.Ірпінь, м.Буча, с.м.т.Ворзель, с.м.т.Гостомель, с.м.т.Коцюбинське, с.м.т.Бородянка).