Представництво в адміністративних судах (адміністративні спори)

Представництво в адміністративних судах (адміністративні спори)

Представництво в адміністративних судах (адміністративні спори)

Справа адміністративної юрисдикції (адміністративна справа) – переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Законодавством України передбачена можливість звернення за захистом прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку:

 • органів державної влади; органів місцевого самоврядування;
 • посадових та службових осіб;
 • інших суб’єктів.

при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Судовий процес здійснюється за встановленою послідовністю:

 • досудове врегулювання спорів (при необхідності);
 • подача адміністративного позову;
 • порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в засіданні адміністративного суду;
 • вирішення адміністративного спору;
 • перевірка постанови в порядку нагляду; перегляд ухвали, постанови адміністративного суду за нововиявленими обставинами;
 • перегляд постанови адміністративного суду в апеляційному та касаційному порядку;
 • виконання ухвали, постанови адміністративного суду.

Послуги, що надаються юридичною фірмою «АЛВІКА» включають:

 • аналіз матеріалів справи та підготовка юридичного висновку;
 • досудове врегулювання (при необхідності);
 • складання позовної заяви та підготовка документів для звернення до суду;
 • участь в судових засіданнях;
 • складання процесуальних документів (відзивів, заперечень, пояснень, клопотань, заяв);
 • підготовка та відправлення апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції;
 • підготовка касаційних скарг;
 • оскарження ухвал у справі;
 • представництво інтересів клієнта в органах державної виконавчої служби (підготовка та подача заяв, клопотань, скарг та ін.).

 Досвід і професіоналізм фахівців юридичної фірми «АЛВІКА», знання особливостей адміністративного процесу, співпраця з державними органами, індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нашій команді досягати потрібного результату при розгляді справ у судах.