Представництво інтересів в судах загальної юрисдикції (цивільні спори)

Представництво інтересів в судах загальної юрисдикції (цивільні спори)

Представництво інтересів в судах загальної юрисдикції (цивільні спори)

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, незалежний і своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Кожен має право в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси.Відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною.

Судовий процес здійснюється за встановленою послідовністю:

 • досудове врегулювання спорів (при необхідності);
 • подача позову;
 • порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в засіданні суду;
 • вирішення спорів;
 • перевірка рішення, постанови в порядку нагляду; перегляд рішення, ухвали, постанови суду за нововиявленими обставинами;
 • виконання рішення, ухвали суду.

Послуги, що надаються юридичною фірмою “АЛВІКА”  включають:

 • аналіз матеріалів справи та підготовка юридичного висновку;
 • досудове врегулювання (при необхідності);
 • складання позовної заяви та підготовка документів для звернення до суду;
 • участь в судових засіданнях;
 • складання процесуальних документів (відзивів, заперечень, пояснень, клопотань, заяв);
 • підготовка та відправлення апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції;
 • підготовка та подання касаційної скарги;
 • оскарження ухвал у справі;
 • представництво інтересів клієнта в органах державної виконавчої служби (підготовка та подача заяв, клопотань, скарг та ін.).

Ми надаємо юридичні послуги з питань, які виникають у сфері:

 • Цивільного права: ведення справ про визнання права власності на самочинне будівництво, стягнення грошей по борговій розписці, визнання договорів недійсними, визнання недійсним заповіту, продовження строку для прийняття спадщини, захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, відшкодування моральної шкоди, усунення перешкод у користуванні майном і т.д.
 • Житлового права: ведення справ про встановлення порядку користування житловим приміщенням, зміну договору найму житлового приміщення, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням у зв’язку з відсутністю в ньому понад встановлені строки і т.д.
 • Сімейного права: ведення справ з приводу розірвання шлюбу та поділу спільного сумісного майна, визнання шлюбу недійсним, стягнення аліментів та визначення місця проживання неповнолітньої дитини і т.д.
 • Трудового права: ведення справ про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу, визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення і т.д.

Досвід і професіоналізм фахівців юридичної фірми «АЛВІКА», знання особливостей цивільного процесу, співпраця з державними органами, індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нашій команді досягати потрібного результату при розгляді справ у судах.