Зміна розміру статутного капіталу підприємства

Зміна розміру статутного капіталу підприємства

Зміна розміру статутного капіталу підприємства

Статутний капітал – це сукупність в грошовому еквіваленті внесків засновників при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами. Статутний капітал є незмінним протягом діяльності підприємства (якщо засновники підприємства не приймуть рішення про зміну його розміру). Статутний капітал не має матеріального визначення. Він є сумою внесків засновників у грошовому вираженні. Кожен учасник може внести свій внесок у статутний капітал у будь-якому вигляді – грошовими коштами, матеріальними і нематеріальними активами. Після того, як засновники внесли свої внески, підприємство отримує в своє розпорядження кошти, матеріальні та нематеріальні активи. Для початку діяльності підприємство використовує ці кошти, матеріальні та нематеріальні активи.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Статутний капітал підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Зміни до статуту, пов’язані із зміною розміру статутного капіталу та / або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань товариства та відшкодування їм збитків.

Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.

Є певні умови законодавства, пов’язані із збільшенням і зменшенням статутного капіталу:

 • статутний капітал, повинен бути сформований на 100% до моменту його збільшення.
 • при зменшенні статутного фонду – зміни набирають чинності через 3 місяці з моменту їх державної реєстрації. Також обов’язково повідомлення у пресі про зменшення статутного капіталу.

Етапи державної реєстрації змін розміру статутного капіталу:

 • підготовка та підписання пакету документів для реєстрації змін статутного капіталу;
 • реєстрація змін в районній державній адміністрації;
 • повідомлення, про реєстрацію змін, податкових органів, органів статистики та пенсійного фонду.

Документи та інформація, необхідні для початку роботи по зміні розміру статутного капіталу:

 • виписка з Єдиного державного реєстру або свідоцтво про державну реєстрацію;
 • довідка статистичного управління;
 • діюча редакція статуту та зміни до нього (за наявності);
 • довідка про взяття на облік в податковій за формою 4-ОПП;
 • ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів всіх засновників фізичних осіб;
 • інформацію про розмір статутного капіталу;
 • іншу необхідну інформацію (визначається індивідуально для кожного клієнта).

Досвід і професіоналізм фахівців юридичної фірми  «АЛВІКА», співпраця з державними органами, індивідуальний підхід до кожного клієнта роблять нашу роботу бездоганною, а досягнення мети – гарантованим.